Logo for print

 

 

Hva er Én innbygger - én journal?https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/hva-er-n-innbygger-n-journalHva er Én innbygger - én journal?Stortingsmelding 9 Én innbygger – én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.1487
Veikart for Én innbygger - én journalhttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/veikart-for-n-innbygger-n-journalVeikart for Én innbygger - én journalÉn innbygger – én journal skal realiseres gjennom tre strategiske tiltak, som vil forenkle dagens komplekse landskap av systemer.1581
Nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteNasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenesteDirektoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene. Løsningen vil gi innbygger en mer helhetlig helsetjeneste og helsepersonell i kommunene et bedre arbeidsverktøy.1582
Organisering av prosjektet Én innbygger - én journalhttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/organisering-av-prosjektet-n-innbygger-n-journalOrganisering av prosjektet Én innbygger - én journalProsjektet forankrer sitt arbeid med sektoren gjennom behandling i de nasjonale utvalgene og møter med aktørene i sektoren. 1498

​Fant du det du lette etter?​