Logo for print

 

 

Hva er Én innbygger - én journal?https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/hva-er-n-innbygger-n-journalHva er Én innbygger - én journal?Stortingsmelding 9 Én innbygger - én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet Én innbygger – én journal er plassert i Direktoratet for e-helse og jobber med å realisere de overordnede målene.1487
Veikart for Én innbygger - én journalhttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/veikart-for-n-innbygger-n-journalVeikart for Én innbygger - én journalÉn innbygger – én journal skal realiseres gjennom tre strategiske tiltak, som vil forenkle dagens komplekse landskap av systemer.1581
Nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteNasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenesteEn nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste skal gi innbyggere én journal og helsepersonell helhetlig IKT-støtte til utførelse av helsehjelp.1582
Organisering av prosjektet Én innbygger - én journalhttps://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/organisering-av-prosjektet-n-innbygger-n-journalOrganisering av prosjektet Én innbygger - én journalProsjektet forankrer sitt arbeid med sektoren gjennom behandling i de nasjonale utvalgene og møter med aktørene i sektoren. 1498
Prosjektstyret for "Én innbygger - én journal"https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/prosjektstyret-for-n-innbygger-n-journalProsjektstyret for "Én innbygger - én journal"Prosjektstyret følger opp status, fremdrift og risiko i prosjektet Én innbygger-én journal, og gir faglige råd. 1505

​Fant du det du lette etter?​