Søk

Viderehenvisning

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 (HIS 80517:2017) skal benyttes når:

  • helsepersonell henviser en pasient videre til annet behandlende helsepersonell
  • mottatt henvisning er kommet til feil mottaker, og henvisningen skal sendes videre til riktig mottaker 

Innføring av standarden

Standarden er under innføring.

Målgrupper

Anbefalt bruk

Virksomhetstype Sende anbefalt Motta anbefalt
Spesialisthelsetjenesten x x
Tannhelsetjenesten x x
Andre private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester x x
Utgivers id
HIS 1208:2018
Utgitt
02/2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Henvisning og epikrise
i referansekatalogen
Ja
Status
Under innføring
Profil av
Henvisning v2.0 (HIS 80517:2017)
Fant du det du lette etter?
Ja Nei