Søk

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret er opprettet for å sikre at utfordringer ved tjenestebasert adressering løses til det beste for sektoren.

Mandat Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret (PDF)

Møter 2019

Dato Saksunderlag og oppsummering Saker
5/12 Saksunderlag (PDF)

Erfaring med forberedelse til innføring av tjenestebasert adressering 

EPJ på fastlegekontor

Sædregister

7/11

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Erfaring med forberedelse til innføring av tjenestebasert adressering 

Feltet sted/funksjon

3/10

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Adresseringspunkt for NAV og Helfo

Erfaring med forberedelse til innføring av tjenestebasert adressering 

  • Assistert befruktning
5/9

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for samhandling med NAV og Helfo

Adresseringspunkt for NAV og Helfo

Erfaring med forberedelse til innføring av tjenestebasert adressering 

​6/6

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (vaksinasjon, psykisk helsetjeneste, helserådgivning, allmenn tannhelse)

Fellesfaglig avsenderadresse 

Rehabilitering - kommuner

2/5 Avlyst  
4/4

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for kommuner

Kommunikasjon med helsenorge.no
7/3 Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)
​Tjenestetyper for akuttmedisin

Legvakt og ØHD 

Kompetansesenter for sjeldne sykdommer
7/2

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger
​8/1

Saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

Vedlegg til saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (excel)

Oppsummering Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger

Møter 2018

Dato Saksunderlag og oppsummering Saker
29/11

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tannhelse

Allmennmedisin

Audiografi

Spesialpedagogikk

Farmasi

Gynekologisk onkologi

Inkontinens

Adressering av legevakt og ØHD ved virksomhetsoverdragelse

Alvorlig psykiske utviklingshemmede uten samtykkekompetanse

Barnevernvakt

Bruk av feltet sted/funksjon

19/11

Saksunderlag, inkl vedlegg (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger
1/11

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Kommuneoverlege og smittevern

Koordinerende enhet i kommunene​

Fostermedisin

Klinisk farmakologi

Klinisk nevrofysiologi

Læring og mestring

Sykelig overvekt

Tverrfaglig ryggbehandling

Brannskadebehandling

4/10

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Legevakt

Kommuneoverlege og smittevern

Demenskoordinator og kreftkoordinator

Koordinerende enhet i kommunen

Manuellterapi

5/9

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

NHN og digitale innbyggertjenester i AR

Hud- og veneriske sykdommer

Arbeid og helse/raskere tilbake

Rehabilitering

5/9 Oppsummering arbeidsmøte (PDF) Tjenestetyper for kommuner
31/5

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

NHN og digitale innbyggertjenester i AR

FHIs publisering i AR: Fastlegekontorer uten org. nr.

​3/5

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Meldingsmottak ​eReg

Adressering til eReg

Kreftregisteret

Meldeording uønsket hendelse

Reseptmottak

Dødsårsaksregisteret

5/4

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Pasienthotell

Optikere ​

Rehabilitering

Tjenestetyper for kommuner

8/2

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering 08.02.2018 (PDF)

​Logopedi

Personverntjeneste

Overordnede retningslinjer for arbeid med tjenestetyper

Tjenestetyper for adressering skal utformes slik at de blir presise og enkle å forstå både for de som skal registrere kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, og de som skal finne riktig mottaker. Tjenestetypene bør derfor skal ha korte og presise navn. 

Tjenestetypene skal i hovedsak representere virksomhetens fagområder og/eller tjenestetilbud. Tjenestetypene skal bidra til en enhetlig og robust adressering, blant annet ved å frikoble adresseringen fra virksomhetenes interne organisering.

Kommunikasjonspartene som er registrert hos mottaker av en melding er ment å legge til rette for et effektivt mottak og mest mulig automatisk intern fordeling av mottatte meldinger i EPJ. 

I utformingen av tjenestetyper skal det derfor legges vekt på at tjenestetypene skal være uavhengig av tekniske løsninger i EPJ-systemene, og at de ikke skal være forbeholdt spesifikke meldingstyper. Den enkelte meldingsstandard eller samhandlingsprosess kan imidlertid ha spesifikke krav til hvordan tjenestetypene skal benyttes. 

Kontakt

​Innmelding av behov for nye tjenestetyper, med begrunnelse, sendes inn til meldingshjelp@ehelse.no, senest to uker før neste møte.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei