Søk

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret er opprettet for å sikre at utfordringer ved tjenestebasert adressering løses til det beste for sektoren.

Mandat Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret (PDF)

Innspill til hjelpetekster til tjenestetyper

Norsk Helsenett skal se på muligheten av å implementere støtte for hjelpetekster til tjenestetyper i Adresseregisteret. E-helse ønsker innspill til hjelpetekster, se oppsummering av møte 5. november 2020.

Last ned Arbeidsdokument: Hjelpetekster til tjenestetyper (word). (oppdatert 22. februar 2021).

Dokumentet bli oppdatert når det kommer forslag.

Møter vår 2021

Dato Saksunderlag og oppsummering Saker
4. feb

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Hjelpetekster til tjenestetyper

4. mars

8. april
6. mai
3. juni

Møter 2020

Dato Saksunderlag og oppsummering Saker
9. jan

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Adresser til intern samhandling i HF

Avsenderadresse i tjenestebasert adressering

Seksuell rådgivning

6. feb

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Barn som pårørende

Noklus i Adresseregisteret

5. mar

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Behandlingshjelpemidler

Psykisk helse barn og unge

Fysioterapitjenesten i kommuner - eksempel

19. og 20. mars Saksunderlag og konklusjon (PDF) Beredskapsklinikker Covid-19
2. apr Avlyst
7. mai

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Smittevern og kommuneoverlege
4. jun

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering
3. sep

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Kommuneoverlege

Smittevern for legekontor

1. okt

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Saksbehandling

Kommuneoverlege

Helsestasjon for voksne

5. nov

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Hjelpetekster til tjenestetyper

Bruk av feltet sted/funksjon

Akutt- og mottaksmedisin

3. des

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Hjelpetekster til tjenestetyper

Møter 2019

Dato Saksunderlag og oppsummering Saker
5. des

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Fysioterapi

EPJ på fastlegekontor

Sædregister

7. nov

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Sykelig overvekt

Læring og mestring

Feltet sted/funksjon

3. okt

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Adresseringspunkt for NAV og Helfo

Assistert befruktning

5. sept

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for samhandling med NAV og Helfo

Adresseringspunkt for NAV og Helfo

Erfaring med forberedelse til innføring av tjenestebasert adressering

​6. juni

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (vaksinasjon, psykisk helsetjeneste, helserådgivning, allmenn tannhelse)

Fellesfaglig avsenderadresse

Rehabilitering - kommuner

2. mai Avlyst
4. april

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for kommuner

Kommunikasjon med helsenorge.no
7. mars Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)
​Tjenestetyper for akuttmedisin

Legvakt og ØHD

Kompetansesenter for sjeldne sykdommer
7. feb

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger
​8. jan

Saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

Vedlegg til saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (excel)

Oppsummering Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger

Møter 2018

Dato Saksunderlag og oppsummering Saker
29/11

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tannhelse

Allmennmedisin

Audiografi

Spesialpedagogikk

Farmasi

Gynekologisk onkologi

Inkontinens

Adressering av legevakt og ØHD ved virksomhetsoverdragelse

Alvorlig psykiske utviklingshemmede uten samtykkekompetanse

Barnevernvakt

Bruk av feltet sted/funksjon

19/11

Saksunderlag, inkl vedlegg (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger
1/11

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Kommuneoverlege og smittevern

Koordinerende enhet i kommunene​

Fostermedisin

Klinisk farmakologi

Klinisk nevrofysiologi

Læring og mestring

Sykelig overvekt

Tverrfaglig ryggbehandling

Brannskadebehandling

4/10

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Legevakt

Kommuneoverlege og smittevern

Demenskoordinator og kreftkoordinator

Koordinerende enhet i kommunen

Manuellterapi

5/9

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

NHN og digitale innbyggertjenester i AR

Hud- og veneriske sykdommer

Arbeid og helse/raskere tilbake

Rehabilitering

5/9 Oppsummering arbeidsmøte (PDF) Tjenestetyper for kommuner
31/5

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

NHN og digitale innbyggertjenester i AR

FHIs publisering i AR: Fastlegekontorer uten org. nr.

​3/5

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Meldingsmottak ​eReg

Adressering til eReg

Kreftregisteret

Meldeording uønsket hendelse

Reseptmottak

Dødsårsaksregisteret

5/4

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Pasienthotell

Optikere ​

Rehabilitering

Tjenestetyper for kommuner

8/2

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering 08.02.2018 (PDF)

​Logopedi

Personverntjeneste

Møter 2017

Dato Oppsummering Saker
2. jan Oppsummering 02.01.2017

Nasjonal pasientrapportering

(Egenregistrerte pasient

PLO meldingsmottak

Overgrepsmottak

Responssenter

3. mars Oppsummering 01.03.2017

Akutt- og mottaksmedisin

Sorgstøtte

Saksbehandler bolig

Overdoseteam

Koordinatorfunksjoner

4. april Oppsummering 06.04.2017

PPT

Responsenter

Brystdiagnostikk

Osteopater i Adresseregisteret

16. mai E-post 16.05.2017 Fellesmottak for registerdata
6. jun Oppsummering 01.06.2017

Responsenter

Osteopater i Adresseregisteret

Vaksinasjonskontor i Adressregisteret

10. okt Oppsummering 05.10.2017

Vaksinasjonskontor i Adressseregisteret

Ortopediteknikk/Ortopeditekniske hjelpemidler

Nukleærmedisin

Diagnostikk alvorlig uavklart sykdom

Døvblindhet

Familieteam

2. nov Oppsummering 02.11.2017

Audiografi

Sykelig overvekt

Syns- og hørselkontakt

Tekniske hjelpemidler (Behandlingshjelpemidler og ortopediteknikk)

7. des Oppsummering 07.12.2017

Allgergiologi

Ortopediteknikk

Velferdsteknologi

Ulike register for FHI

Fellesmottak for registerdata (eReg)

Overordnede retningslinjer for arbeid med tjenestetyper

Tjenestetyper for adressering skal utformes slik at de blir presise og enkle å forstå både for de som skal registrere kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, og de som skal finne riktig mottaker. Tjenestetypene bør derfor skal ha korte og presise navn.

Tjenestetypene skal i hovedsak representere virksomhetens fagområder og/eller tjenestetilbud. Tjenestetypene skal bidra til en enhetlig og robust adressering, blant annet ved å frikoble adresseringen fra virksomhetenes interne organisering.

Kommunikasjonspartene som er registrert hos mottaker av en melding er ment å legge til rette for et effektivt mottak og mest mulig automatisk intern fordeling av mottatte meldinger i EPJ.

I utformingen av tjenestetyper skal det derfor legges vekt på at tjenestetypene skal være uavhengig av tekniske løsninger i EPJ-systemene, og at de ikke skal være forbeholdt spesifikke meldingstyper. Den enkelte meldingsstandard eller samhandlingsprosess kan imidlertid ha spesifikke krav til hvordan tjenestetypene skal benyttes.

Kontakt

​Innmelding av behov for nye tjenestetyper, med begrunnelse, sendes inn til meldingshjelp@ehelse.no, senest to uker før neste møte.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei