Søk

Utskrivningsrapport v1.6

Standarden beskriver en melding som sendes utskrivningsdagen for pasienter som skal følges opp av kommunal pleie- og omsorgstjeneste.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er anbefalt for.

Virksomhetstype Sende anbefalt Motta anbefalt
Helseforetak og private sykehus X  
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap* X  
Kommuner, i forbindelse med medisinsk habilitering og rehabilitering** X  
Pleie- og omsorgstjenesten   X

* Virksomheter som tilbyr  heldøgns medisinsk akuttberedskap som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

* Virksomheter som tilbyr habilitering- og rehabiliteringstjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5

 

Utgivers id
HIS 1148:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Forrige versjon
Utskrivningsrapport v1.5
Fant du det du lette etter?
Ja Nei