Søk

Svar innkalling dialogmøte

Meldingen benyttes til å svare på innkalle til dialogmøte 2 og 3 i sykefraværsoppfølgingen elektronisk.

NAV mottar meldingen.

Målgrupper

Virksomhetstype Sende obligatorisk 

​​Virksomheter hvor leger er pålagt å sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet.   

MERK: Unntak beskrevet i Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

x

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

 

Versjon
1.5
Utgivers id
NAV Veiledning - Bruk av Dialogmelding IA v.1-5.pdf
Utgitt
04.12.2015
Utgiver
NAV
Dokumenttype
Profil
Emne
Samhandling med NAV
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Standard for dialogmelding (HIS 80603:2006)
Fant du det du lette etter?
Ja Nei