Søk

Spørretjenesten Pasientens fastlege

Spørretjenesten Pasientens fastlege viser hvem som til en hver tid er gjeldende fastlege for en pasient.

Grensesnittet ligger i Fastlegeregisteret til Helsedirektoratet og Helfo, som Norsk Helsenett (Grunndata) drifter og forvalter. Helfos systemer sender og mottar meldingen.

Helsedirektoratet fastsetter hvilke grupper og systemer som får tilgang til spørretjenesten Pasientens fastlege, og følger av opplistingen under Målgrupper.

Målgrupper

Kan benyttes av (både sende og motta):

Tjenesteytere

 • Privatpraktiserende helsetjenesteytere med godkjent autorisasjon
 • Audiopedagog
 • Logoped
 • Helseforetak utenom sykehusapotek
 • AMK-sentraler
 • Legevaktstjeneste
 • Kommunehelsetjenesten
 • Apotek
 • Rehabilitering med avtale med RHF eller kommune
 • Fylkeslegen
 • NAV

Systemer

 • e-resept (Norsk helsenett)
 • Kjernejournal (Norsk helsenett)
 • Digital dialog fastlege (Norsk helsenett)
 • KUHR (Helfo)
 • HESA (Helfo)
 • Blåreseptsøknader og vedtaksspørring (Helfo)

Anbefaling

Anbefalt av Helfo

Teknisk informasjon

 Litt om testmiljø i Norsk Helsenett:

Teknisk dokumentasjon i testmiljøet  (ikke nødvendig med innlogging):

Teknisk dokumentasjon i produksjonsmiljøet (tilgjengelig via Helsenettet, med brukernavn/passord fra sikker sone):

Utgivers id
HITS 1022:2019
Utgitt
08/2019
Utgiver
Helsedirektoratet
Dokumenttype
Teknisk spesifikasjon
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Erstatter
Spørretjenesten Pasientens fastlege (HIS 1022:2010) [utgått]
Kontakt tekniske spørsmål
Norsk Helsenett
Kontakt faglige spørsmål
Helfo [spørretjenesten pasientens fastlege]
Fant du det du lette etter?
Ja Nei