Søk

Radiologi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført radiologisk undersøkelse til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 8.

Forskriften sidestiller standarden med Radiologi v1.3 (HIS 1142:2008)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Bildediagnostiske laboratorier og avdelinger/klinikker X    
Helseforetak og private sykehus   X  
Allmennlegetjenesten   X  
Pleie- og omsorgstjenesten   X  
Andre virksomheter som rekvirerer radiologiske undersøkelser     X
Utgivers id
HIS 1142:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Radiologi v1.3 [svarrapport]
Endret
Standarden ble oppdatert 06/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei