Søk

Patologi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor patologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 7.

Forskriften sidestiller standarden med Patologi v1.3 (HIS 1141:2008)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Virksomheter som utfører patologiundersøkelser X    
Helseforetak og private sykehus   X  
Allmennlegetjenesten   X  
Pleie- og omsorgstjenesten   X  
Andre virksomheter som rekvirerer patologiundersøkelser     X
Kreftregisteret     X
Utgivers id
HIS 1141:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Rekvisisjonsmelding og svarrapportering
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Patologi v1.3 [svarrapport]
Fant du det du lette etter?
Ja Nei