Søk

Patologi v1.3 [Svarrapport]

Melding for å sende svar på laboratorieundersøkelser innenfor patologi til rekvirenten og/eller andre relevante mottakere

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 7.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Virksomheter som utfører patologiundersøkelser X  
Helseforetak og private sykehus   X
Allmennlegetjenesten   X
Pleie- og omsorgstjenesten   X
Utgivers id
HIS 1141:2008
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Rekvisisjon og svarrapportering
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
Neste versjon
Patologi v1.4 [svarrapport]
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei