Søk

Pasientlogistikkmeldinger v1.6

Denne standarden beskriver en type melding som skal ivareta behov for å overføre administrativ informasjon knyttet til en sykehusinnleggelse, planlegging av utskrivning og til selve utskrivningen. Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten.

Følgende varianter sendes fra spesialisthelsetjenesten:

  • Melding om innlagt pasient
  • Melding om utskrivningsklar pasient
  • Avmelding av utskrivningsklar pasient
  • Melding om utskrevet pasient

Disse meldingene sendes til saksbehandlingstjenesten i kommunen.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 15.

Forskriften sidestiller standarden med Pasientlogistikkmeldinger v1.5 (HIS 1149:2009)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt
Helseforetak og private sykehus x    
Pleie- og omsorgstjenesten   x  
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap *     x

* ​​Virksomheter som tilbyr heldøgns medisinsk akuttberedskap som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd

Utgivers id
HIS 1149:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014)
Forrige versjon
Pasientlogistikkmeldinger v1.5 (HIS 1149:2009)
Fant du det du lette etter?
Ja Nei