Søk

Pasientlogistikkmeldinger v1.5

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Pasientlogistikkmeldinger v1.6. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Om standarden

Denne standarden beskriver en type melding som skal ivareta behov for å overføre administrativ informasjon knyttet til en sykehusinnleggelse, planlegging av utskrivning og til selve utskrivningen. Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten.

Følgende varianter sendes fra spesialisthelsetjenesten:

  • Melding om innlagt pasient
  • Melding om utskrivningsklar pasient
  • Avmelding av utskrivningsklar pasient
  • Melding om utskrevet pasient

Disse meldingene sendes til saksbehandlingstjenesten i kommunen.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 15.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Helseforetak og private sykehus x  
Pleie- og omsorgstjenesten   x

 

Utgivers id
HIS 1149:2009
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Skal erstattes av
Fant du det du lette etter?
Ja Nei