Søk

Endringer i standarder og tekniske spesifikasjoner

Oversikt over endringer i 2019 for standarder og tekniske spesifikasjoner knyttet til standarder

Nye dokumenter

Dialog forsikring og Overføring av journal 

Publisert 15.10.2019

Kobling av meldinger

Publisert 15.01.2019

Oppdaterte dokumenter

Epikrise v1.2

Oppdatert 15.10.2019

PLO-standarder v1.6

Oppdatert 01.09.2019

Tjenestebasert adressering m.m.

Oppdatert 15.07.2019

Svarrapport v1.4 og v1.3

Svarrrapportering av medisinske tjenester v1.4 oppdatert 01.07.2019

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 oppdatert 01.07.2019

Rekvisisjon v1.6 og v1.5 m.m.

Rekvirering av medisinskje tjenester v1.6 og 1.5 oppdatert 15.06.2019

Andre dokumenter

Helsefaglig dialog m.m.

Oppdatert 01.04.2019

Rekvisisjon og Svarrapport

Oppdatert 15.02.2019

Helseopplysning til lege m.m.

Oppdatert 15.01.2019

Feilrettinger i standarder [Errata]

PLO-standarder v1.5 og 1.6

Det ble lagt til errata til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 og v1.6 den 15.01.2019:. Endringen er den samme i begge dokumentene:

Kodeverk som skal brukes for ATC-nummer er endret fra 9077 til 7180.

Årsak: Kilden for ATC-nummer har vært identifisert med to ulike OID-er. Kodeverk 9077 er foreldet og erstattet av 7180.

Konsekvens: Leverandører må endre S-attributt i ATC-elementer som inneholder OID  2.16.578.1.12.4.1.1.9077. Dette må endres til 2.16.578.1.12.4.1.1.7180.

Gjelder følgende standarder: 

Nye krav i standarder [Addendum]

PLO v1.6

01.08.2019:

Opplysninger om ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet er viktig for at mottaker av en melding skal vite hvem som bør kontaktes i forbindelse med oppfølging og eventuelle spørsmål. Det kan også være aktuelt for avsender å oppgi ønsket kontakt hos mottaker.

De mest sentrale opplysningene av denne typen skal oppgis som beskrevet i Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle endringer om standarder og tekniske spesifikasjoner

Kontakt 

Ved spørsmål om dokumentene, ta kontakt med meldingshjelp@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei