Søk

Endringer i Referansekatalogen for e-helse

Oversikt over viktige endringer i målgrupper og anbefalinger

Endring av målgrupper

01.06.2019: Medisinske opplysninger

Medisinske opplysninger v1.6 og Medisinske opplysninger v1.5 er ikke lenger anbefalt for spesialisthelsetjenesten

Endring i anbefalinger

NPR-meldinger

Følgende NPR-meldinger er ikke lenger anbefalt i referansekatalogen og er derfor fjernet fra ehelse.no 15.08.2019:

  • Innrapportering av data fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) aktivitetsdata (HIS 1116:2018)
  • Innrapportering av data fra rehabiliteringsenheter (HIS 1112:2018)
  • Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin (HIS 1113:2018)
  • Innrapportering av data for innsatsstyrt finansiering (ISF) (HIS 1115:2018)

Ved behov for dokumentene, se helsedirektoratet.no

EPJ-standarder

Anbefalingen for følgende EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019 og standardene er tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

Standardene kan likevel være av interesse for enkelte og kan lastes ned under:

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle endringer i referansekatalogen

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med postmottak@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei