Søk

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over planlagte og utførte endringer i kodeverk på Volven.no fra september 2019

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som Direktoratet for e-helse eier, og som publiseres på Volven.no. 

For endringer i helsefaglige kodeverk, se egen samleside Kodeverk

For endring av tjenestetyper i Adresseregisteret se Norsk Helsenetts oversikt over Endringer i AR.

Kontakt

Ved spørsmål kontakt kodehjelp@ehelse.no

Planlagte endringer

9060 Kategori helsepersonell

Nye koder 01.01.2020:

 • VE Veterinær (fjerner markering som utgått)
 • FB Fiskehelsebiolog

4101 Betalingskategori

Koder utgår fra kodeverket 01.01.2020:

 • 40 Anbudspasienter finansiert via ISF
 • GR Gratis
 • IN Institusjon
 • OF Offentlig forsikring
 • PA Pasient
 • PF Privat forsikring
 • RE Rekvirent
 • TR Trygdekontor

Utførte endringer

4101 Betalingskategori

Nye koder lagt til i september 2019 for at kodeverket skulle samsvare med  NPRs debitorrapportering:

 • 13 Folketrygdfinansiert behandling via Helfo for pasienter bosatt i utlandet, men med medlemskap i folketrygden
 • 32 Selvbetalende pasient etter Eus pasientrettighetsdirektiv
 • 43 Anbudspasient på avtalen for Helse Vest RHF
 • 44 Anbudspasient på avtalen for Helse Midt-Norge RHF
 • 45 Anbudspasient på avtalen for Helse Nord RHF
 • 47 Anbudspasient på avtalen for Helse Sør-Øst RHF
 • 51 Regional kurdøgnfinansiering
 • 60 Forsikringsfinansiert opphold
 • 70 HELFO formidlet opphold ved fristbrudd
 • 80 Opphold på avtale med HF/RHF. Ikke anbudsavtale
 • 90 Godkjent fritt behandlingsvalg (FBV)

8663  Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Tjenestetype flyttet fra kodeverk 8663 til kodeverk 8666, 01.10.2019

 • KP03 Psykisk helsetjeneste

8666  Felles tjenestetyper

Ny tjenestetype lagt til 01.10.2019

 • KP03 Psykisk helsetjeneste

8669 Tjenestetyper for tannhelsetjenesten

Endret navn på tjenestetype 01.10.2019 til:

 • 1 Allmenn tannhelse
   

9040 Virksomhetstype 

Endret navn på virksomhetstyper 01.10.2019 til:

 • 103 Fastlege og annen privat virksomhet som yter helsetjenester
 • 109 Bandasjist

 

 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei