Søk

Oversikt over endringer i e-helsestandarder og referansekatalogen

Endringer 2019 i Referansekatalogen for e-helse og i normerende dokumenter som standarder og tekniske spesifikasjoner.

Dato Beskrivelse Dokument
01.04.2019 Oppdaterte dokumenter Helsefaglig diaglog

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger
15.02.2019 Oppdaterte dokumenter Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester
15.01.2019 Det er lagt til errata til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 og v1.6. Endringen er den samme i begge dokumentene:

Kodeverk som skal brukes for ATC-nummer er endret fra 9077 til 7180.

Årsak: Kilden for ATC-nummer har vært identifisert med to ulike OID-er. Kodeverk 9077 er foreldet og erstattet av 7180.

Konsekvens: Leverandører må endre S-attributt i ATC-elementer som inneholder OID  2.16.578.1.12.4.1.1.9077. Dette må endres til 2.16.578.1.12.4.1.1.7180.

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5
15.01.2019 Dokumenter oppdatert Helseopplysninger til lege v1.6

Medisinske opplysninger v1.6

​Overføring av legemiddelopplysninger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

15.01.2019 Ny teknisk spesifikasjon Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer

 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei