Søk

Oversikt over endringer i e-helsestandarder og referansekatalogen

Endringer i standarder og tekniske spesifikasjoner i 2019

Oppdaterte dokumenter

15.07.2019

01.07.2019

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4:

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3:

15.06.2019

Rekvirering av medisinskje tjenester v1.6 og 1.5:

Andre dokumenter

01.04.2019

15.02.2019

15.01.2019

Nye dokumenter

15.01.2019

Endring av målgrupper i referansekatalogen

01.06.2019: Medisinske opplysninger

Medisinske opplysninger v1.6 og Medisinske opplysninger v1.5 er ikke lenger anbefalt for spesialisthelsetjenesten

Feilrettinger

15.01.2019: PLO-standarder

Det er lagt til errata til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 og v1.6. Endringen er den samme i begge dokumentene:

Kodeverk som skal brukes for ATC-nummer er endret fra 9077 til 7180.

Årsak: Kilden for ATC-nummer har vært identifisert med to ulike OID-er. Kodeverk 9077 er foreldet og erstattet av 7180.

Konsekvens: Leverandører må endre S-attributt i ATC-elementer som inneholder OID  2.16.578.1.12.4.1.1.9077. Dette må endres til 2.16.578.1.12.4.1.1.7180.

Gjelder følgende standarder: 

Slettede dokumenter

15.08.2019: NPR-meldinger

Følgende NPR-meldinger er ikke lenger anbefalt i Referansekatalogen for e-helse og er derfor fjernet fra ehelse.no:

 • Innrapportering av data fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) aktivitetsdata (HIS 1116:2018)
 • Innrapportering av data fra rehabiliteringsenheter (HIS 1112:2018)
 • Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin (HIS 1113:2018)
 • Innrapportering av data for innsatsstyrt finansiering (ISF) (HIS 1115:2018)

Ved behov for dokumentene, se helsedirektoratet.no

01.06.2019: EPJ-standarder

Følgende EPJ-standarder er ikke lenger anbefalt i Referansekatalogen for e-helse og er derfor fjernet fra ehelse.no:

 • EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard (HIS 80505:2015)
 • EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold (HIS 80507:2015)
 • EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv (HIS 80508:2015)
 • EPJ Standard del 6: Felles funksjonelle krav (HIS 80510:2015)
 • Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (HIS 1104-1:2001)
 • Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold (HIS 1104-2:2001)
 • EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten (HIS 80315:2004)
 • EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten. Teknisk standard for informasjonsinnhold (HIS 80318:2004)
 • Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten (HIS 80316:2004)

Begrunnelse:

Det primære formålet med EPJ-standardene var å legge til rette for overgang fra papirbasert til elektronisk pasientjournal. Dette målet er for lengst nådd og standardene i listen over ansees å ha utspilt sin rolle. 

Innholdet i EPJ standard del 3 er i hovedtrekk dekket av NS-EN ISO 13606-1:2019 Electronic health record communication - Part 1: Reference model.

Ta kontakt med postmottak@ehelse.no ved behov for disse dokumentene.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei