Søk

Tjenestebasert adressering

Standard for tjenestebasert adressering sørger for at meldinger kommer frem til korrekt mottaker.

Om tjenestebasert adressering og tjenestetyper

Avsender finner tjenestetype i Adresseregisteret og meldingen rutes til enhet som yter tjenesten
Tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering skjer samhandlingen på virksomhetsnivå i stedet for på personnivå. Standard for tjenestebasert adressering sørger for at meldinger kommer frem til korrekt mottaker og ikke forsvinner på veien mellom avsendende og mottakende virksomhet.

"Ved tjenestebasert adressering skal meldinger adresseres til standardiserte adresser, såkalte tjenestetyper, som den enkelte virksomhet registerer i Adresseregisteret. Dette gjør det enklere for helsepersonelll å finne riktig mottaker når man skal sende en elektronisk melding". (Høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften, s.67-68)

Standard for tjenestebasert adressering

Standard for tjenestebasert adressering består av følgende deler:

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret gir råd om bruk av tjenestetyper.

Tjenestetyper publiseres på volven.no

Retningslinjer og veildere om tjenestetyper i Adresseregisteret finnes hos Norsk Helsenett på Adresseregisteret.

Innføring av standarden

Standarden er innført av de fleste virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten.

Norsk Helsenett har hatt ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Les mer om dette på siden Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten

Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten finnes i følgende kodeverk:

Kodeverk Navn og kommentar
8668 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten
8666 Felles tjenestetyper
8660 Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag
8659 Tjenestetyper for registre
8658

Statlig forvaltning.

Merk: Kun 4 Digitale innbyggertjenester kan brukes av spesialisthelsetjenesten.

Øvrige tjenestetyper kan ikke brukes fra dette kodeverket

Endringer

I innføringsfasen vil både nye og gamle tjenestetyper være i bruk.

Mapping fra kodeverk 8655, 8656, 8657 og 8658

Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjenesten finnes i følgende kodeverk:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste
  • 8666 Felles tjenestetyper

Obligatoriske og anbefalte tjenestetyper for kommuner

Oversikt over hvilke tjenestetyper alle kommuner må og bør registrere i Adresseregisteret:

Endringer i forbindelse med innføringsfasen

I innføringsfasen vil både nye og gamle tjenestetyper være i bruk.

Endringer i 8663

Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag

Tjenestetyper for adressering innenfor bildediagnostikk og laboratoriefag finnes i følgende kodeverk:

  • kodeverk 8660: Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag

Endringer

Kodeverk 8654 Klinisk/medisinsk service skal ikke lenger brukes til adressering.

Oversikt over hvilke tjenestetyper som skal brukes i stedet for tjenestetyper fra kodeverk 8654:

Tjenestetyper som ikke skal benyttes (kodeverk 8654)

Tjenestetyper som skal benyttes

Kode Navn Kode Navn Kodeverk

B01

Røntgen

B

Bildediagnostikk

8660

B02

Ultralyd

B

Bildediagnostikk

8660

B03

Angiografi

B

Bildediagnostikk

8660

B04

Tomografi MR

B

Bildediagnostikk

8660

B05

Tomografi CT

B

Bildediagnostikk

8660

B07

Nevroradiologi

B

Bildediagnostikk

8660

B08

Intervensjonsradiologi

B

Bildediagnostikk

8660

L01

Klinisk farmakologi

S17

Klinisk farmakologi

8668

L0201

Immunologi og allergologi

L02

Transfusjonsmedisin og immunologi

8660

L0202

Transfusjonsmedisin

L02

Transfusjonsmedisin og immunologi

8660

L07

Klinisk nevrofysiologi

S0704

Klinisk nevrofysiologi

8668

L08

Nevrovaskulært laboratorium L Laboratoriefag 8660

L09

Nevroimmunologisk laboratorium

L

Laboratoriefag

8660

L10

Cytogenetikk og molekylærgenetikk

L

Laboratoriefag

8660

Tjenestetyper for statlig forvaltning

Tjenestetyper for statlig forvaltning finnes i følgende kodeverk:

  • 8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning (tidligere: Meldingsmottak i offentlig forvaltning)
  • 8659 Tjenestetyper for adressering til registre

Endringer

Noen tjenestetyper fra kodeverk 8658 er opprettet på nytt i andre kodeverk, se tabellen under.

I en overgangsperiode vil tjenestetypene fortsatt være tilgjengelig i kodeverk 8658, men vil bli fjernet når tjenestebasert adressering del 3 er innført i hele helse- og omsorgstjenesten.

Kode Betegnelse Fra kodeverk Til kodeverk
3 Norsk pasientregister 8658 8659
8 Saksbehandling pasientopplysninger 8658 8666

Felles tjenestetyper

Kodeverk 8666 Felles tjenestetyper inneholder tjenestetyper som kan benyttes av flere virksomhetstyper.

Kodeverket inneholder tjenestetyper som tidligere har vært i virksomhetsspesifikke kodeverk.

Tjenestetyper som vil utgå fra 8666:

  • "2 Meldingsmottak"

Tjenestetype som vil endre betegnelse:

  • "03 Egenregistrerte pasientopplysninger" vil endre betegnelse til "03 Pasientregistrerte helseopplysninger"

Bakgrunn for innføring av tjenestebasert adressering

Arbeidet med tjenestebasert adressering har pågått i flere år.

Den første versjonen av standarden, Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015), ble utarbeidet for å formalisere krav til og skape en felles forståelse for tjenestebasert adressering.

HIS 1153:2015 var i stor grad basert på, og erstattet støttedokumentene Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HISD 1153:2014) og Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011).

Etter at Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015) ble publisert ble det avdekket et behov for et tydeligere skille mellom tekniske og organisatoriske krav, samt krav til enhetlig bruk av tjenestetyper. Dette førte til at standardene ble delt opp i tre deler.

Den tredelte, gjeldende versjonen av standarden erstatter HIS 1153:2015. Den erstatter også Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten (HISD 1103:2015).

Kontakt

Lurer du på noe? Send en e-post til meldingshjelp@ehelse.no.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei