Søk

Standarder under innføring

Flere standarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er under innføring.

Pr. i dag er det flere standarder som er under innføring i helse- og omsorgstjenesten og Norsk Helsenett har ansvar for å koordinere innføringen av standardene nasjonalt.

En oversikt over pågående innføringsløp inkludert viktige frister og datoer er tilgjengelig hos Norsk Helsenett fra siden Innføring av e-helsestandarder.

Hvordan påvirker Covid-19 innføringsløpene?

Helsesektoren er under sterkt press som følge av Covid-19. Den elektroniske meldingsutvekslingen er av høy viktighet i denne situasjonen, både i samhandling i helse- og omsorgstjenesten og til registerformål.

Direktoratet for e-helse besluttet 30. mars 2020 i samråd med Norsk Helsenett at planene for koordinert innføring i 2020 må endres. Årsaken er manglende kapasitet til å håndtere innføring i virksomhetene, samt at det er særlig viktig å opprettholde stabiliteten i den elektroniske meldingsflyten i dagens situasjon. Det blir derfor utsatt frist for mottak av meldinger som er under innføring som følge av Covid-19.

Ny frist er 1. oktober 2020 for mottak av følgende standarder:

Systemleverandørene må fortsette med implementering av standardene i henhold til opprinnelige planer for innføring. Norsk Helsenett vil opprettholde kontakten med virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og deres systemleverandørene som er involvert i nasjonal koordinert innføring.

Direktoratet for e-helse vil før sommeren komme med mer informasjon om nasjonal koordinert innføring av e-helsestandarder.

Bakgrunn: Hvorfor innføres standardene?

Standardene er utarbeidet i samarbeid med sektoren og dekker behov i helse- og omsorgstjenesten. De er utarbeidet for å understøtte krav i Pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften, samt veiledere fra Helsedirektoratet.

De nye standardene skal bidra til bedre ivaretakelse av pasientens rettigheter i forbindelse med henvisningsprosessen.

Standardene er i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022.

Produktstyre e-helsestandarder har behandlet og prioritert innføring av standardene i flere møter i 2017 og 2018.

Riksrevisjonen (2014, 2018) har påpekt behov for standarder som bedre støtter elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Overgang til nyeste versjon av obligatoriske standarder

I forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) (IKT-forskriften) er flere standarder oppført med to likestilte versjoner. Dette gjelder f.eks. epikrise, rekviriering av medisinske tjenester, svarrapportering av medisinske tjenestester og pleie- og omsorgsmeldinger. Oversikt over standarder det gjelder finnes i tabellen under.

I høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften (regjeringen.no) er forslag om at kun nyeste versjon skal være gjeldende.

Oversikt over viktige datoer finnes på nettsidene til Norsk Helsenett om Overgang til én versjon.

Standard som vil bli gjeldende Standard som skal fases ut Referanse til § i IKT-forskriften
Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014) Epikrise v1.2 (HIS 80226:2006) § 6 første ledd nr. 3
Medisinsk biokjemi v1.4 (HIS 1138:2014) Medisinsk biokjemi v1.3 (HIS 1138:2008) § 6 første ledd nr. 4
Mikrobiologi v1.4 (HIS 1139:2014) Mikrobiologi v1.3 (HIS 1139:2008) § 6 første ledd nr. 5
Immunologi v1.4 (HIS 1140:2014) Immunologi v1.3 (HIS 1140:2008) § 6 første ledd nr. 6
Patologi v1.4 (HIS 1141:2014) Patologi v1.3 (1141:2008) § 6 første ledd nr. 7
Radiologi v1.4 (HIS 1142:2014) [svarrapport] Radiologi v1.3 (HIS 1142:2008) § 6 første ledd nr. 8
Radiologi v1.6 [rekvisisjon] (HIS 1175:2014) Rekvisisjon/henvisning radiologi (HIS 80821:2008) § 6 første ledd nr. 9
Innleggelsesrapport v1.6 (HIS 1143:2014) Innleggelsesrapport v1.5 (HIS 1143:2009) § 6 første ledd nr. 10
Helseopplysninger v1.6 (HIS 1144:2014) Helseopplysninger v1.5 (HIS 1144:2009) § 6 første ledd nr. 11
Helseopplysninger til lege v1.6 (HIS 1145:2014) Helseopplysninger til lege v1.5 (his 1145:2009) § 6 første ledd nr. 12
Orientering om tjenestetilbud v1.6(HIS 1146:2014) Orientering om tjenestetilbud v1.5 (HIS 1146:2009) § 6 første ledd nr. 13
Medisinske opplysninger v1.6 (HIS 1147:2014) Medisinske opplysninger v1.5 (HIS 1147:2009) § 6 første ledd nr. 14
Pasientlogistikk­meldinger v1.6(HIS 1149:2015) Pasientlogistikkmeldinger v1.5 (HIS 1149:2009) § 6 første ledd nr. 15

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle saker.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei