Søk

Standarder under innføring

Flere standarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er under innføring.

Norsk Helsenett har ansvar for å koordinere innføringen av standardene nasjonalt. De publiserer informasjon om pågående innføringsløp inkludert viktige frister og datoer på siden Innføring av e-helsestandarder.

Hvilke standarder er under nasjonal koordinert innføring i 2020-22?

Henvisning ny tilstand, Status på henvisning, Viderehenvisning, Epikrise v1.2 og Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 skal innføres innen 1.juli 2021.

Rekvisisjon v1.6 og Svarrapport v1.4 skal innføres innen 31. desember 2021.

Helsefaglig dialog er utsatt, og nye frister for innføring vil bli publisert høsten 2021.

Standard Erstatter
Henvisning ny tilstand Henvisning 1.0 og 1.1
Viderehenvisning
Status på henvisning
Epikrise 1.2 Epikrise 1.1
Innleggelsesrapport v1.6 Innleggelsesrapport v1.5
Helseopplysninger v1.6 Helseopplysninger v1.5
Helseopplysninger til lege v1.6 Helseopplysninger til lege v1.5
Orientering om tjenestetilbud v1.6 Orientering om tjenestetilbud v1.5
Medisinske opplysninger v1.6 Medisinske opplysninger v1.5
Pasientlogistikk­meldinger v1.6 Pasientlogistikkmeldinger v1.5
Helsefaglig dialog Forespørsel og svar på forespørsel 1.0
Medisinsk biokjemi v1.4 [svarrapport] Medisinsk biokjemi v1.3 [svarrapport]
Mikrobiologi v1.4 [svarrapport] Mikrobiologi v1.3 [svarrapport]
Immunologi v1.4 [svarrapport] Immunologi v1.3 [svarrapport]
Patologi v1.4 [svarrapport] Patologi v1.3 [svarrapport]
Radiologi v1.4 [svarrapport] Radiologi v1.3 [svarrapport]
Radiologi v1.6 [rekvisisjon] Radiologi v1.5 [rekvisisjon]

Bakgrunn for innføring av standardene

Riksrevisjonen (2014, 2018) har påpekt behov for standarder som bedre støtter elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Standardene som innføres er utarbeidet i samarbeid med sektoren og dekker behov i helse- og omsorgstjenesten. De er utarbeidet for å understøtte krav i Pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften, samt veiledere fra Helsedirektoratet. De er i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og Produktstyre e-helsestandarder har behandlet og prioritert innføring av standardene.

De nye standardene Henvisning ny tilstand, Status på henvisning og Viderehenvisning vil bidra til at pasientens rettigheter blir bedre ivaretatt når han eller hun blir henvist til spesialisthelsetjenesten eller til andre som yter helsehjelp som psykologer, tannleger osv.

I forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) (IKT-forskriften) er flere standarder oppført med to likestilte versjoner. Dette gjelder f.eks. epikrise, rekviriering av medisinske tjenester, svarrapportering av medisinske tjenestester og pleie- og omsorgsmeldinger.

I høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften (regjeringen.no) er forslag om at kun nyeste versjon skal være gjeldende. Dette betyr at nyeste versjon av disse standarderdene innføres, og eldre versjoner fases ut.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få holde deg oppdatert om aktuelle om innføring av standarder.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei