Søk

Endringer i standarder og tekniske spesifikasjoner

Planlagte endringer

ebXML rammeverk

Hash-algoritmen som benyttes for signering og kryptering skal endres fra SHA-1 til SHA-256

Sertifikater som er gyldige pr. nov. 2019 har støtte for begge algoritmene.

 • 01.08.2020: Alle virksomheter må ha implementert støtte for mottak av SHA-256-verdier
 • 01.02.2021: SHA-1 skal være utfaset

Nye dokumenter

E-resept 

Publisert 30.10.2019

Dialog forsikring og Overføring av journal 

Publisert 15.10.2019

Kobling av meldinger

Publisert 15.01.2019

Oppdaterte dokumenter (f.o.m. des. 2019)

Vedtak etter psykisk helsevernloven

Oppdatert 31.03.2020

ebXML rammeverk m.m.

Oppdatert 15.03.2020

Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 m.m.

Oppdatert 15.02.2020

ebXML rammeverk, Dialogmelding v1.0 m.m.

Publisert 15.12.2019

Hodemelding, Vedlegg til meldinger m.m.

Publisert 01.12.2019

Feilrettinger i standarder [Errata]

ebXML rammeverk

ebXML rammeverk ble oppdatert med errata 15.12.2019. 

 • Signaturalgoritmen er i noen tilfeller feilaktig beskrevet som dsa-sha1, den skal være rsa-sha1
 • Organisasjonsnummer skal ikke benyttes i stedet for HER-id
 • En transportkvittering skal ikke inneholde RefToMessageId i MessageData-elementet
 • Acknowledgment-elementet skal inneholde Reference, dvs. transform-elementer

Epikrise v1.2

 Epikrise v1.2 ble oppdatert med errata 01.10.2019. 

 • Kodeverk som skal brukes for å angi Status for medisinering er endret fra 7307 Status for medisinering-S1 til 9101 Legemiddelbruk.
 • Årsak: Kodeverk 9101 Legemiddelbruk benyttes av e-resept, pleie- og omsorgmeldingene og henvisning, og inneholder mer hensiktsmessige koder.
 • Konsekvens: Leverandører må hente koder fra 9101 i stedet for 7307 i feltet Status for medisinering (Status) i klassen Medikamentell behandling (Medication). Datatypen er CS, og derfor er det ingen S-attributt med angivelse av OID.

Pleie- og omsorgsmeldinger v1.5 og 1.6

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 og v1.6 ble oppdatert med errata 15.01.2019:. Endringen er den samme i begge dokumentene:

 • Kodeverk som skal brukes for ATC-nummer er endret fra 9077 til 7180.
 • Årsak: Kilden for ATC-nummer har vært identifisert med to ulike OID-er. Kodeverk 9077 er foreldet og erstattet av 7180.
 • Konsekvens: Leverandører må endre S-attributt i ATC-elementer som inneholder OID  2.16.578.1.12.4.1.1.9077. Dette må endres til 2.16.578.1.12.4.1.1.7180.

Gjelder følgende standarder: 

Nye krav i standarder [Addendum]

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

15.03.2020:

Nye krav i avsnitt 5.1:

 • opprinnelig henvisning skal følge med
 • referanse til opprinnelig henvisning skal følge med i ConversationRef Addendum

ebXML rammeverk

MessageId tillates å følge spesifikasjonen i ebMS 2.0 i tillegg til dagens praksis som er at den skal være en UUID

Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

01.08.2019:

Opplysninger om ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet er viktig for at mottaker av en melding skal vite hvem som bør kontaktes i forbindelse med oppfølging og eventuelle spørsmål. Det kan også være aktuelt for avsender å oppgi ønsket kontakt hos mottaker.

De mest sentrale opplysningene av denne typen skal oppgis som beskrevet i Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Slettede dokumenter

De følgende dokumentene anses som historiske og vil ikke bli oppdatert. Ved behov for dokumentene kontakt meldingshjelp@ehelse.no 

 • Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer (HIS 1001:2010)
 • Epikrise: Tannhelsetjenesten (HIS 1016:2010) 
 • Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten (HIS 1017:2010)

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle endringer om standarder og tekniske spesifikasjoner

Kontakt 

Ved spørsmål om dokumentene, ta kontakt med meldingshjelp@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei