Søk

Endringer i standarder og tekniske spesifikasjoner

Planlagte endringer

ebXML rammeverk

Hash-algoritmen som benyttes for signering og kryptering skal endres fra SHA-1 til SHA-256

Sertifikater som er gyldige pr. nov. 2019 har støtte for begge algoritmene.

 • 01.08.2020: Alle virksomheter må ha implementert støtte for mottak av SHA-256-verdier
 • 01.02.2021: SHA-1 skal være utfaset

Nye dokumenter

E-resept 

Publisert 30.10.2019

Dialog forsikring og Overføring av journal 

Publisert 15.10.2019

Kobling av meldinger

Publisert 15.01.2019

Oppdaterte dokumenter (f.o.m. okt. 2019)

Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

Oppdatert 15.02.2020

ebXML rammeverk, Dialogmelding v1.0 m.m.

Publisert 15.12.2019

Hodemelding, Vedlegg til meldinger m.m.

Publisert 01.12.2019

Epikrise v1.2

Oppdatert 15.10.2019

Feilrettinger i standarder [Errata]

ebXML rammeverk

ebXML rammeverk ble oppdatert med errata 15.12.2019. 

 • Signaturalgoritmen er i noen tilfeller feilaktig beskrevet som dsa-sha1, den skal være rsa-sha1
 • Organisasjonsnummer skal ikke benyttes i stedet for HER-id
 • En transportkvittering skal ikke inneholde RefToMessageId i MessageData-elementet
 • Acknowledgment-elementet skal inneholde Reference, dvs. transform-elementer

Epikrise v1.2

 Epikrise v1.2 ble oppdatert med errata 01.10.2019. 

 • Kodeverk som skal brukes for å angi Status for medisinering er endret fra 7307 Status for medisinering-S1 til 9101 Legemiddelbruk.
 • Årsak: Kodeverk 9101 Legemiddelbruk benyttes av e-resept, pleie- og omsorgmeldingene og henvisning, og inneholder mer hensiktsmessige koder.
 • Konsekvens: Leverandører må hente koder fra 9101 i stedet for 7307 i feltet Status for medisinering (Status) i klassen Medikamentell behandling (Medication). Datatypen er CS, og derfor er det ingen S-attributt med angivelse av OID.

Pleie- og omsorgsmeldinger v1.5 og 1.6

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 og v1.6 ble oppdatert med errata 15.01.2019:. Endringen er den samme i begge dokumentene:

 • Kodeverk som skal brukes for ATC-nummer er endret fra 9077 til 7180.
 • Årsak: Kilden for ATC-nummer har vært identifisert med to ulike OID-er. Kodeverk 9077 er foreldet og erstattet av 7180.
 • Konsekvens: Leverandører må endre S-attributt i ATC-elementer som inneholder OID  2.16.578.1.12.4.1.1.9077. Dette må endres til 2.16.578.1.12.4.1.1.7180.

Gjelder følgende standarder: 

Nye krav i standarder [Addendum]

ebXML rammeverk

MessageId tillates å følge spesifikasjonen i ebMS 2.0 i tillegg til dagens praksis som er at den skal være en UUID

Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

01.08.2019:

Opplysninger om ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet er viktig for at mottaker av en melding skal vite hvem som bør kontaktes i forbindelse med oppfølging og eventuelle spørsmål. Det kan også være aktuelt for avsender å oppgi ønsket kontakt hos mottaker.

De mest sentrale opplysningene av denne typen skal oppgis som beskrevet i Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Slettede dokumenter

Ved behov for dokumentene kontakt meldingshjelp@ehelse.no

15.01.2020: 

 • Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer (HIS 1001:2010)

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle endringer om standarder og tekniske spesifikasjoner

Kontakt 

Ved spørsmål om dokumentene, ta kontakt med meldingshjelp@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei