Søk

Endringer i Referansekatalogen for e-helse

Nye anbefalinger, endret bruksområde for standarder og standarder trukket tilbake

Nye anbefalinger

01.12.2019: FHIR

Norske basisprofiler for HL7 FHIR er anbefalt for virksomheter og leverandører som skal utvikle samhandlingsløsninger for datadeling i helse- og omsorgstjenesten

Endret bruksområde for standarder

Medisinske opplysninger

Medisinske opplysninger v1.6 og Medisinske opplysninger v1.5 er ikke lenger anbefalt for spesialisthelsetjenesten fra 01.06.2019:

Standarder trukket tilbake

Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

HISD 80903:2009 er ikke lenger anbefalt i referansekatalogen. Innholdet i er inkludert i Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006) og Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 1151:2006) 

NPR-meldinger

Følgende NPR-meldinger er ikke lenger anbefalt i referansekatalogen og er derfor fjernet fra ehelse.no 15.08.2019:

  • Innrapportering av data fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) aktivitetsdata (HIS 1116:2018)
  • Innrapportering av data fra rehabiliteringsenheter (HIS 1112:2018)
  • Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin (HIS 1113:2018)
  • Innrapportering av data for innsatsstyrt finansiering (ISF) (HIS 1115:2018)

Ved behov for dokumentene, se helsedirektoratet.no

EPJ-standarder

Anbefalingen av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019 og standardene er som en følge av dette tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

Bakgrunn

Målet med den grunnleggende EPJ-standarden var å legge til rette for overgangen fra papirbasert pasientjournal til EPJ. Slik at det ble mulig for Riksarkivaren å frafalle kravet om at alle opplysninger som ble registrert i EPJ, måtte skrives ut og arkiveres på papir. Dette målet ble nådd i 2001 og innholdet i flere deler av standarden er nå i stor grad dekket av andre standarder og dokumenter. Innholdet i EPJ standard del 3 er stort sett dekket av NS-EN ISO 13606-1:2019 Electronic health record communication - Part 1: Reference model.

Flere standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten har også nådd sine mål og  helse- og omsorgssektoren har gjennomgått omfattende endringer etter at standardene ble vedtatt.

Standardene kan likevel være av interesse for enkelte og kan lastes ned under. Det blir derfor opp til den enkelte virksomhet å vurdere om hele eller deler av enkelte av standardene kan være til nytte for eksempel ved anskaffelse av EPJ-systemer.

EPJ-standarder

Standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle endringer i referansekatalogen

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med postmottak@ehelse.no

Fant du det du lette etter?
Ja Nei