Søk

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over planlagte og utførte endringer i kodeverk på Volven.no fra september 2019

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som Direktoratet for e-helse eier, og som publiseres på Volven.no.

For endringer i helsefaglige kodeverk, se egen samleside Kodeverk

For endring av tjenestetyper i Adresseregisteret se også Norsk Helsenetts oversikt over Endringer i AR.

Kontakt

Ved spørsmål kontakt kodehjelp@ehelse.no

Planlagte endringer

8668 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten

Ny tjenestetype 15.01.2021

 • Akutt- og mottaksmedisin

Utførte endringer

4101 Betalingskategori

Nye koder september 2019:

 • 13 Folketrygdfinansiert behandling via Helfo for pasienter bosatt i utlandet, men med medlemskap i folketrygden
 • 32 Selvbetalende pasient etter Eus pasientrettighetsdirektiv
 • 43 Anbudspasient på avtalen for Helse Vest RHF
 • 44 Anbudspasient på avtalen for Helse Midt-Norge RHF
 • 45 Anbudspasient på avtalen for Helse Nord RHF
 • 47 Anbudspasient på avtalen for Helse Sør-Øst RHF
 • 51 Regional kurdøgnfinansiering
 • 60 Forsikringsfinansiert opphold
 • 70 HELFO formidlet opphold ved fristbrudd
 • 80 Opphold på avtale med HF/RHF. Ikke anbudsavtale
 • 90 Godkjent fritt behandlingsvalg (FBV)

Koder utgått 01.01.2020:

 • 40 Anbudspasienter finansiert via ISF
 • GR Gratis
 • IN Institusjon
 • OF Offentlig forsikring
 • PA Pasient
 • PF Privat forsikring
 • RE Rekvirent
 • TR Trygdekontor

8659 Tjenestetyper for registre

Ny kode 01.01.2020:

 • 13 Sædgiverregisteret

Ny tjenestetype 01.06.2020:

 • 14 Norsk diabetsregister

8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Tjenestetype flyttet fra kodeverk 8663 til 8666 den 01.02.2020

 • KX17 Fastlege, liste uten fast lege

Tjenestetype flyttet fra kodeverk 8663 til kodeverk 8666, 01.10.2019

 • KP03 Psykisk helsetjeneste

8666 Felles tjenestetyper

Nye tjenestetyper 01.02.2020:

 • 14 Læring og mestring
 • KX19 Primærhelseteam
 • KX17 Fastlege, liste uten fast lege

Ny tjenestetype 01.01.2020:

 • 13 Helserådgivning

Ny tjenestetype 01.10.2019

 • KP03 Psykisk helsetjeneste

8668 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten

Ny tjenestetype 01.06.2020:

 • 12 Behandlingshjelpemidler

8669 Tjenestetyper for tannhelsetjenesten

Endret navn på tjenestetype 01.10.2019 til:

 • 1 Allmenn tannhelse

9040 Virksomhetstype

Endret navn på virksomhetstyper 01.10.2019 til:

 • 103 Fastlege og annen privat virksomhet som yter helsetjenester
 • 109 Bandasjist

9060 Kategori helsepersonell

Nye koder 01.01.2020:

 • VE Veterinær (fjerner markering som utgått)
 • FB Fiskehelsebiolog

Endring i kodetekst 01.01.2020:

 • OI Ortopedingeniør endret til OI Ortopediingeniør
Fant du det du lette etter?
Ja Nei