Søk

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over planlagte og utførte endringer i kodeverk på Volven.no fra september 2019

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som Direktoratet for e-helse eier, og som publiseres på Volven.no. 

For endringer i helsefaglige kodeverk, se egen samleside Kodeverk

For endring av tjenestetyper i Adresseregisteret se Norsk Helsenetts oversikt over Endringer i AR.

Kontakt

Ved spørsmål kontakt kodehjelp@ehelse.no

Planlagte endringer

  8663  Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

  Tjenestetype flyttes fra kodeverk 8663 til 8666 den 01.02.2020

  • KX17 Fastlege, liste uten fast lege

  8666 Felles tjenestetyper

   Nye tjenestetyper 01.02.2020:

   • 14 Læring og mestring
   • KX19 Primærhelseteam
   • KX17 Fastlege, liste uten fast lege

   Utførte endringer

   4101 Betalingskategori

   Nye koder september 2019:

   • 13 Folketrygdfinansiert behandling via Helfo for pasienter bosatt i utlandet, men med medlemskap i folketrygden
   • 32 Selvbetalende pasient etter Eus pasientrettighetsdirektiv
   • 43 Anbudspasient på avtalen for Helse Vest RHF
   • 44 Anbudspasient på avtalen for Helse Midt-Norge RHF
   • 45 Anbudspasient på avtalen for Helse Nord RHF
   • 47 Anbudspasient på avtalen for Helse Sør-Øst RHF
   • 51 Regional kurdøgnfinansiering
   • 60 Forsikringsfinansiert opphold
   • 70 HELFO formidlet opphold ved fristbrudd
   • 80 Opphold på avtale med HF/RHF. Ikke anbudsavtale
   • 90 Godkjent fritt behandlingsvalg (FBV)

   Koder utgått 01.01.2020:

   • 40 Anbudspasienter finansiert via ISF
   • GR Gratis
   • IN Institusjon
   • OF Offentlig forsikring
   • PA Pasient
   • PF Privat forsikring
   • RE Rekvirent
   • TR Trygdekontor

   8659 Tjenestetyper for registre

   Ny kode 01.01.2020:

   • 13 Sædgiverregisteret

   8663  Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

   Tjenestetype flyttet fra kodeverk 8663 til kodeverk 8666, 01.10.2019

   • KP03 Psykisk helsetjeneste

   8666  Felles tjenestetyper

   Ny tjenestetype 01.10.2019

   • KP03 Psykisk helsetjeneste

   Ny tjenestetype 01.01.2020:

   • 13 Helserådgivning

   8669 Tjenestetyper for tannhelsetjenesten

   Endret navn på tjenestetype 01.10.2019 til:

   • 1 Allmenn tannhelse

   9040 Virksomhetstype 

   Endret navn på virksomhetstyper 01.10.2019 til:

   • 103 Fastlege og annen privat virksomhet som yter helsetjenester
   • 109 Bandasjist

   9060 Kategori helsepersonell

   Nye koder 01.01.2020:

   • VE Veterinær (fjerner markering som utgått)
   • FB Fiskehelsebiolog

   Endring i kodetekst 01.01.2020:

   • OI Ortopedingeniør endret til OI Ortopediingeniør
   Fant du det du lette etter?
   Ja Nei