Søk

Medisinske opplysninger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Standarden beskriver en melding som skal benyttes i forbindelse med etablering av en ny tjeneste i pleie- og omsorgstjenesten, og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Standarden er under innføring

For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 14.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Fastleger X    
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste   X  

Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap

    X

Kommuner, i forbindelse med rehabilitering og habilitering

    X
Utgivers id
HIS 1147:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Medisinske opplysninger v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 02/2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei