Søk

Medisinske opplysninger v1.6

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Standarden beskriver en melding som skal benyttes i forbindelse med etablering av en ny tjeneste i pleie- og omsorgstjenesten, og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 14.

Forskriften sidestiller standarden med Medisinske opplysninger v1.6 (HIS 1147:2009)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Fastleger X    
Pleie- og omsorgstjenesten   X  
Kommuner, i forbindelse med habilitering og rehabilitering *     X
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap **     X

* ​Virksomheter som yter (re)habiliteringstjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5

** ​​Virksomheter som tilbyr heldøgns medisinsk akuttberedskap som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd

Utgivers id
HIS 1147:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Forrige versjon
Medisinske opplysninger v1.5
Endret
10.07.2019: Spesialisthelsetjenesten fjernet fra tabell under målgrupper
Fant du det du lette etter?
Ja Nei