Søk

Medisinske opplysninger v1.5

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Medisinske opplysninger v1.6. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes i forbindelse med etablering av ny tjeneste hos pleie- og omsorgstjenesten og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 14.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Fastleger X  
Pleie- og omsorgstjenesten   X

 

Utgivers id
HIS 1147:2009
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei