Søk

Medisinsk biokjemi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor medisinsk biokjemi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 4.

Forskriften sidestiller standarden med Medisinsk biokjemi v1.3 (HIS 1138:2008)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
​​Virksomheter som utfører undersøkelser innen medisinsk biokjemi X    
Helseforetak og private sykehus   X  
Allmennlegetjenesten   X  
Pleie- og omsorgstjenesten   X  
Andre virksomheter som rekvirerer undersøkelser innen medisinsk biokjemi     X

 

Utgivers id
HIS 1138:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Rekvisisjonsmelding og svarrapportering
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Medisinsk biokjemi v1.3. [svarrapport]
Obligatorisk for
Fant du det du lette etter?
Ja Nei