Søk

Medisinsk biokjemi v1.3 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Medisinsk biokjemi v1.4. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Standarden inneholder krav til bruk av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (HIS 80822:2008) ved sending av svar på undersøkelser innen medisinsk biokjemi.

Bruk av standarden

Oversikt over hvilke virksomheter standarden er obligatorisk eller anbefalt for er vist i tabellen under.

Hjemmel

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 4.

Merk

Virksomhet Sende obligatorisk Motta obligatorisk
​​Virksomheter som utfører undersøkelser innen medisinsk biokjemi X  
Helseforetak og private sykehus   X
Allmennlegetjenesten   X
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten   X
Utgivers id
HIS 1138:2008
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Skal erstattes av
Profil av
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei