Søk

Medisinsk biokjemi v1.3 [Svarrapport]

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor medisinsk biokjemi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 4.

Forskriften sidestiller standarden med Medisinsk biokjemi v1.4 (HIS 1138:2014)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
​​Virksomheter som utfører undersøkelser innen medisinsk biokjemi X  
Helseforetak og private sykehus   X
Allmennlegetjenesten   X
Pleie- og omsorgstjenesten   X
Utgivers id
HIS 1138:2008
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Rekvisisjonsmelding og svarrapportering
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
Neste versjon
Medisinsk biokjemi v1.4 [svarrapport]
Fant du det du lette etter?
Ja Nei