Søk

M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingen ”M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde" er svar på meldingen "M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde".

Målgrupper

Obligatorisk å motta for

Apotek og Bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3019:2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei