Søk

M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde

Meldingen ”M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde" er svar på meldingen "M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde".

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenet

Bruk av standarden

Obligatorisk å motta for

Apotek og Bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3019:2018
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei