Søk

M9NA2 Reseptliste nettkunde

Meldingen ”M9NA2 Reseptliste nettkunde" benyttes av interenttbasert utleveringsløsning og er et svar på meldingen "M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde".

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenet

Bruk av standarden

Virksomhetstype

Motta obligatorisk

Apotek og Bandasjist som driver netthandel med varer forskrevet på resept

x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3017:2018
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei