Søk

M9.2 Reseptliste (utleverer)

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingene M9.1, M9.2, M9.3 og M9.4 brukes ved ekspedering og utlevering av resepter fra utleverer til kunde. Meldingene fungerer som grensesnitt mellom reseptformidleren og utleverer. 

Reseptformidleren mottar melding M9.2.

Målgrupper

Virksomhetstype Obligatorisk å motta
Apotek og bandasjister  x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
R 14/08
Utgitt
07.04.2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei