Søk

M7 Slettet resept

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingen gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten. 

Reseptformidleren sender meldingen.

Målgrupper

Virksomhetstype Motta obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
R 12/08
Utgitt
15.10.2015
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei