Søk

M30 FEST-meldingen

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Dette dokumentet beskriver informasjon som skal kunne lastes ned fra Statens legemiddelverk. Dette inkluderer informasjon om legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell, deriblant prisinformasjon, produktomtaler og refusjonsvilkår. Helfo mottar meldingen

Målgrupper

Virksomhetstype Sende obligatorisk  Motta obligatorisk  Motta anbefalt
Statens legemiddelverk  x    
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept   x  
Apotek og bandasjister     x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3020:2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei