Søk

M28 Endring av multidoseansvarlig lege

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingen brukes til å varsle tidligere multidoseansvarlig lege om at ny multidoseansvarlig lege er registrert. Reseptformidleren sender meldingen.

Målgrupper

Virksomhetstype Obligatorisk å motta
Virksomheter som rekvirerer legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3014:2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei