Søk

M23 Utbetaling

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om økonomisk oppgjør for utlevert vare. Prosessen starter med at utleverer sender Oppgjørskrav til Helfo via NAVs meldingsmottak. Helfo svarer med et Oppgjørsresultat, og sender deretter Utbetaling for det godkjente beløpet. Helfo sender meldingen. 

Målgrupper

Virksomhetstype Obligatorisk å motta
Apotek og bandasjister x

Besluttet av: Helsedirektoratet/Helfo med hjemmel i blåreseptforskriften § 12. Jf. også avtale om direkte oppgjør med apotek/bandasjist, hjemlet i folketrygdloven § 22-2.

Utgivers id
R 15/08
Utgitt
16.4.2013
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei