Søk

M2 Individuell søknad om stønad til Helfo

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingen " Individuell søknad om refusjon til Helfo" er knyttet til rekvirents kommunikasjon med Helfo for å søke om at pasient får dekket sine utlegg for varer som ikke er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept.

Prosessen starter med at rekvirent og pasient blir enige om å sende søknad om refusjon til Helfo. Søknaden går via NAVs meldingsmottak. Helfo mottar og behandler søknaden, og svarer med M12-melding til legen og vedtaksbrev per post til pasienten.

Målgrupper

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept x  
Helfo   x

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i blåreseptforskriften § 12.

Utgivers id
HIS 3001:2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei