Søk

M14 Søknad til SLM

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingen er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse.  Reseptformidleren sender meldingen.

Målgrupper

Virksomhetstype Obligatorisk å motta
Statens legemiddelverk  x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kravdokument

  • eResept M3 Anmodning om søknad til SLV, M14 Søknad til SLV, M15 Søknadssvar fra SLV
Utgivers id
R11/08
Utgitt
16.4.2013
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei