Søk

M1 Resept

Tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Meldingen ”M1 Resept” er en elektronisk resept som går fra rekvirent til reseptformidleren, inkludert eventuell informasjon om søknad til Statens legemiddelverk. 

Reseptformidleren mottar meldingen.

Målgrupper

Oblgatorisk for Sende/motta
​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

 

Utgivers id
R 09/08
Utgitt
8.10.2013
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei