Søk

M1 Resept

Meldingen ”M1 Resept” er en elektronisk resept som går fra rekvirent til Reseptformidleren, og som inkluderer eventuell informasjon om søknad til Statens legemiddelverk. 

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett

Målgrupper

Oblgatorisk for Sende/motta
​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

 

Utgivers id
R 09/08
Utgitt
8.10.2013
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei