Søk

Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter

Formål og bruksområde

  • Rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) 

Målgrupper

Virksomhetstype Sende obligatorisk
​​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) X

Besluttet av Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-

Dokumenter

  • Kravdokument: Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter (NPR_sbs.docx)
  • Beskrivelse av spesielle forhold:  (C_sbs.docx)
  • Skjema for meldingen: NPR(sbs).xsd
  • Skjema for kodeverk til meldingen: NPR(sbs)_CodingSchemes.xsd
Versjon
53.1.3
Utgivers id
HIS 1116:2018
Utgiver
Helsedirektoratet
Dokumenttype
Standard
Emne
Melding til Norsk pasientregister
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei