Søk

Innrapportering av data om Personskade. Felles minimum datasett (FMDS)

Formål og bruksområde

  • Rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) 

Målgrupper

Virksomhetstype Sende obligatorisk
​​​​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som behandler personskader X
Andre virksomheter etter avtale med NPR X

Besluttet av Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2

Dokumenter

  • Kravdokument: Innrapportering av data om Personskade. Felles minimum datasett (FMDS) (NPR_ska.docx)
  • Beskrivelse av spesielle forhold:  (C_ska.docx)
  • Skjema for meldingen: NPR(ska).xsd
  • Skjema for kodeverk til meldingen: NPR(ska)_CodingSchemes.xsd
Versjon
53.1.3
Utgivers id
HIS 1118:2018
Utgiver
Helsedirektoratet
Dokumenttype
Standard
Emne
Melding til Norsk pasientregister
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei