Søk

Innleggelsesrapport v1.5

Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumetasjon fra Sarepta teknisk arkiv​

Meldingen inneholder opplysninger som er viktige i forbindelse med oppholdet.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 10. Forskriften sidestiller standarden med Innleggelsesrapport v1.6 (HIS 1143:2014).

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Pleie- og omsorgstjenesten X  
Helseforetak og private sykehus   X
Utgivers id
HIS 1143:2009
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Neste versjon
Innleggelsesrapport v1.6
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei