Søk

Innleggelsesrapport v1.5

Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumetasjon fra Sarepta teknisk arkiv​

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Innleggelsesrapport v1.6. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Meldingen inneholder opplysninger som er viktige i forbindelse med oppholdet.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 10. Forskriften sidestiller standarden med Innleggelsesrapport v1.6 (HIS 1143:2014).

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Pleie- og omsorgstjenesten X  
Helseforetak og private sykehus   X
Utgivers id
HIS 1143:2009
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Skal erstattes av
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei