Søk

Informasjonsmodell for kritisk informasjon i Kjernejournal

Dette dokumentet beskriver informasjonsmodell for det som er definert som kritisk informasjon i nasjonal løsning for Kjernejournal.

Hovedformålet med informasjonsmodellen beskrevet i dokumentet er å kunne tilby et teknisk grensesnitt for integrasjon mellom Kjernejournal og EPJ-/fagsystem for det som er definert som kritisk informasjon i Kjernejournal.

Dette dokumentet beskriver informasjonsmodell for den kliniske informasjonen for kritisk informasjon. Eventuelt andre tekniske grensesnitt som brukes i integrasjonen mot Kjernejournal, f.eks. for å initiere forespørsler for å hente ned informasjon, er ikke beskrevet. 

Målgruppe

Målgruppen for dokumentet er leverandører og it-personell som skal implementere støtte for kritisk informasjon og integrasjon mot Kjernejournal.

Utgivers id
HIS 1163:2017
Utgitt
06/2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei