Søk

Informasjonsmodell for kritisk informasjon i Kjernejournal

Standarden beskriv informasjonsmodell for det som er definert som kritisk informasjon i nasjonal løysing for kjernejournal.

Hovudformålet med informasjonsmodellen beskrive i dokumentet er å kunne tilby eit teknisk grensesnitt for integrasjon mellom kjernejournal og EPJ-/fagsystem for det som er definert som kritisk informasjon i kjernejournal.

Dette dokumentet beskriv informasjonsmodell for den kliniske informasjonen for kritisk informasjon. Eventuelt andre tekniske grensesnitt som blir brukte i integrasjonen mot kjernejournal, t.d. for å initiere førespurnader for å hente ned informasjon, er ikkje beskrivne. 

Bruk av standarden

Målgruppa for dokumentet er leverandørar og it-personell som skal implementere støtte for kritisk informasjon og integrasjon mot kjernejournal.

Utgivers id
HIS 1163:2018
Utgitt
06/2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei