Søk

Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren

For å legge til rette for datadeling i helse- og omsorgssektoren har Direktoratet for e-helse laget "Veileder for åpne API i helse- og omsorgstjenesten".

Veilederen gir føringer og anbefalinger om hva som definerer et API som åpent. Dette gjør det enklere for sektoren å gjøre sine API åpne for andre, sette krav om åpne API ved bestillinger til leverandører og gjør det lettere for leverandører å markedsføre produktene sine med åpne API. 

Hovedmålgrupper

Veilederen er spesielt relevant for:

  • Dataansvarlige og nasjonale aktører som har systemer som det er aktuelt å tilgjengeliggjøre helseopplysninger med bruk av datadeling
  • Databehandlere, systemleverandører og utviklere som drifter, forvalter, utvikler og/eller selger API-baserte løsninger.
  • Dataansvarlig, databehandlere og systemleverandører som drifter, forvalter, utvikler klienter som konsument av helseopplysninger ved bruk av datadeling

Oppsummering av innspillsrunde om dokumentet

Direktoratet for e-helse har utarbeidet veilederen i samarbeid med sektoren. 

I høsten 2019/våren 2020 ble det gjennomført en åpen innspillsrunde der alle med interesse for fagfeltet ble invitert til å gi innspill. Innspillsrunden ble avsluttet 2. mars 2020. 

Utkastet til innspillsrunden: Veileder for åpne API i helse- og omsorgssektoren (HITR 1229 utkast 2020)

Innspill og vurderinger er samlet i Oppsummering av innspill til Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren (PDF)

Utgivers id
HITR 1229:2020
Utgitt
05/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Veileder
Kontakt
Arkitekturstyring
Fant du det du lette etter?
Ja Nei