Søk

Validering av ebXML-meldinger

Direktoratet for e-helse har sammen med Norsk Helsenett utviklet en meldingsvalidator for kontroll av elektroniske meldinger som sendes over helsenettet og er basert på Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet basert på ebXML (HIS 1037:2011).

Kontrollen er basert på et gitt regelsett som er utledet av gjeldende krav og presiseringer. Dette dokumentet beskriver valideringsreglene som ligger til grunn for meldingsvalidatoren.

Utgivers id
HITS 1172:2017
Utgitt
08/2017
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Teknisk spesifikasjon
Endret
Dokumentet ble oppdatert 11/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei