Søk

Norsk laboratoriekodeverk

Tilgjengelig fra: Laboratoriekodeverket

Norsk laboratoriekodeverk er et felles kodeverk med analyse- og undersøkelseskoder for laboratoriefagområdene patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi.

Målgrupper 

Anbefalt for 
Laboratorier (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi) i spesialisthelsetjenesten.
Virksomheter i helsesektoren som rekvirerer laboratorietjenester.

Om kodeverket

Kodeverket er et klinisk og administrativt verktøy som kan brukes i formidling av rekvisisjon og prøvesvar, danne grunnlag for sammenliknbare statistikker og rapporter samt finansiering.

Norsk laboratoriekodeverk er anbefalt ved ekstern elektronisk kommunikasjon av rekvisisjon og svar fra fagspesialiteter innen laboratoriemedisin. Private og offentlige laboratorier kommuniserer elektronisk med virksomheter i primærhelsetjenesten (sykehjem, fastlegekontor, helsestasjoner etc.). Analyser utført i primærhelsetjenesten er inkludert i NLK.

Kodeverket er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene og revidert med hensyn til tilbakemeldinger fra sektoren. Det revideres 10 ganger per år.

Finansiering av poliklinisk laboriatorievirksomhet er basert på koder fra Norsk laboratoriekodeverk. Les mer om Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier (helfo.no).

Utgivers id
NLK
Alternativ id
Kodeverk OID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7280.
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Kodeverk
Emne
Helsefaglige kodeverk
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei