Søk

NCSP: Kodeverk for kirurgiske prosedyrer

Tilgjengelig fra: Prosedyrekodeverkene (NCMP, NCSP og NCRP)

Dette kodeverket benyttes for klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer for spesialisthelsetjenesten, og er nødvendig for å dokumentere kirurgiske tiltak og for å gi grunnlag for statistikk og dokumentasjon i forbindelse med innsatsstyrt finansiering (ISF).

Kodeverket oppdateres årlig.

Målgruppe

Obligatorisk for 
Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata om kirurgiske inngrep til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Utgivers id
NCSP
Alternativ id
Kodeverk OID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7210
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Helsefaglige kodeverk
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei