Søk

NCRP: Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Tilgjengelig fra: Prosedyrekodeverkene (NCMP, NCSP og NCRP)

Radiologikodeverket NCRP (Norwegian Classification of Radiological Procedures) er utarbeidet for å kunne bestille og dokumentere bruken av radiologiske og nukleærmedisinske tjenester.

Målgrupper

Obligatorisk for 
​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata om radiologiske prosedyrer til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6, andre ledd; og forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften), § 5, andre ledd.

Mer om kodeverket

Kodeverket skal sikre entydig faglig dokumentasjon av radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet til bruk for statistikk, analyse, styring og planlegging, samt finansiering. 

Se også Regelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikk (helfo.no)

Utgivers id
NCRP
Alternativ id
Kodeverk OID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7270
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Kodeverk
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei