Søk

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

Dette kodeverket benyttes for koding av kontaktårsaker, helseproblemer og tiltak.

Last ned kodeverk fra informasjonsside om ICPC-2

ICPC-2 brukes for diagnosekoding i pasientjournal, og for koding til Helfo og NAV på legeregningskort, og Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet.

Kodeverket oppdateres årlig.

Målgruppe

Obligatorisk for 
Allmennlegetjenesten

Besluttet av: NAV med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4 jf. § 2. 

Utgivers id
ICPC-2
Alternativ id
Kodeverk OID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7170.
Utgiver
Direktoratet for e-helse, NSAM og Wonca
Dokumenttype
Kodeverk
Emne
Helsefaglige kodeverk
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei