Søk

ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka)

​​Blåboka er en utvidelse av kapittel V om psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser i ICD-10. Den er ment for vanlig klinisk virksomhet og opplærings- og tjenesteformål innen psykisk helsevern.

Målgruppe

Obligatorisk for 
Virksomheter innen psykisk helsevern som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Alternativ id
Kodeverk OID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7111
Utgiver
Direktoratet for e-helse / Verdens helseorganisasjon
Dokumenttype
Standard
Emne
Helsefaglige kodeverk
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei