Søk

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

Last ned kodeverket fra siden: Kodeverket ICD-10 (og ICD-11)

Dette kodeverket benyttes for koding av sykdommer og beslektede helseproblemer. Anvendes i spesialisthelsetjenesten.

Kodeverket oppdateres årlig.

Målgrupper

Obligatorisk for 
Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Mer informasjon

Utgivers id
ICD-10
Alternativ id
Kodeverk OID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7110
Utgiver
Direktoratet for e-helse / Verdens helseorganisasjon
Dokumenttype
Standard
Emne
Helsefaglige kodeverk
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei