Søk

ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister

Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler er et kodeverk som deler inn alle legemidler etter:

  • Det organ de virker på
  • Den virksomme substansen

Kodeverket danner basis for legemiddelstatistikk og registrering av forgiftninger etc.
Skal brukes som tilleggskoder til en del prosedyrekoder (NCMP, NCSP og NCRP) og enkelte diagnosekoder (ICD-10)​

Kodeverket oppdateres løpende.

Målgrupper

Obligatorisk for 
​​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Utgivers id
ATC
Alternativ id
Kodeverk ID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7180
Utgiver
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (under Folkehelseinstituttet)
Dokumenttype
Kodeverk
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei