Søk

Veileder for helse- og omsorgssektoren om bruk av DigDirs nasjonale arkitekturprinsipper

Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) har publisert overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor på sitt nettsted.

Denne veilederen gir tilleggsforklaringer og anbefalinger for helsesektoren til DigDirs arkitekturprinsipper, og lenker til relevante ressurser som nettsteder og dokumenter. 

Anbefaling

Anbefaling
Direktoratet for e-helse anbefaler at offentlige og private aktører i spesialist- og primærhelsetjenesten samt sentral helseforvaltning følger arkitekturprinsippene til Digitaliseringsdirektoratet og anbefalingene i denne veilederen.

Revidering av veilederen

Direktoratet for e‑helse legger opp til periodisk vurdering av behov for oppdatering av dette dokumentet.

Innspill kan sendes til nasjonalt.arkitekturkontor@ehelse.no

Innspillsrunde om dokumentet våren 2020

Det ble gjennomført en åpen innspillsrunde om dokumentet der fristen for å sende inn innspill var 30. juni 2020. 

Her kan du lese oppsummeringene av innspillene til veilederen (pdf).

Utgivers id
HITR 1232:2020
Utgitt
11/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Veileder
Kontakt
Arkitekturstyring
Fant du det du lette etter?
Ja Nei