Søk

Andre normerende dokumenter

Implementasjonsguide for digital dialog med Helsenorge.no
ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering
Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer
Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling
AMQP-spesifikasjon
​Dokumentet beskriver bruk av AMQP i meldingsutveksling med løsningen helsenorge.no. Spesifikasjonen inneholder krav til bruk av AMQP og krav til feilhåndtering.
Sikkerhetskrav for systemer - selvdeklarering
Implementering av dialogmelding
Anbefaling om bruk av SMART on FHIR
Den gode epikrise: minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending
Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger
Bruk av XHTML-formatering
Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger
Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling
Anbefaling om bruk av AMQP
Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester
Retningslinjer for hvordan NLK skal benyttes i standardene for ”Svarrapportering av medisinske tjenester” og ”Rekvirering av medisinske tjenester”.
Kommunikasjon av EPJ-innhold. Løsningsskisse
Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger
Målarkitektur for dokumentdeling
Profil for CPP/CPA – partnerprofiler og avtaler
Referansearkitektur for datadeling
Referansearkitektur for dokumentdeling
Referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling
Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester
Retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling
Samhandlingsarkitekturer i helse- og omsorgssektoren
Veileder for utvikling av datadelingsgrensesnitt
Recommendation for using HL7 FHIR for data sharing
Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer
Norsk laboratoriekodeverk
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger
Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML
Service, Action og Role i ebXML-konvolutten
Validering av ebXML-meldinger
ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
Norsk patologikodeverk
ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka)
​​Blåboka er en utvidelse av kapittel V om psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser i ICD-10. Den er ment for vanlig klinisk virksomhet og opplærings- og tjenesteformål innen psykisk helsevern.
NCRP: Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
NCSP: Kodeverk for kirurgiske prosedyrer
NCMP: Kodeverk for medisinske prosedyrer
ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
Dette kodeverket benyttes for koding av kontaktårsaker, helseproblemer og tiltak.