Søk

Andre normerende dokumenter

Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling
AMQP-spesifikasjon
​Dokumentet beskriver bruk av AMQP i meldingsutveksling med løsningen helsenorge.no. Spesifikasjonen inneholder krav til bruk av AMQP og krav til feilhåndtering.
Sikkerhetskrav for systemer - selvdeklarering
Implementering av dialogmelding
Anbefaling om bruk av SMART on FHIR
Den gode epikrise: minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending
Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer
Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger
Bruk av XHTML-formatering
Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger
Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering
Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling
Anbefaling om bruk av AMQP
Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester
Retningslinjer for hvordan NLK skal benyttes i standardene for ”Svarrapportering av medisinske tjenester” og ”Rekvirering av medisinske tjenester”.
Implementasjonsguide for digital dialog med Helsenorge.no
Kommunikasjon av EPJ-innhold. Løsningsskisse
Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger
Målarkitektur for dokumentdeling
Profil for CPP/CPA – partnerprofiler og avtaler
Referansearkitektur for datadeling
Referansearkitektur for dokumentdeling
Referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling
Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester
Retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling
Samhandlingsarkitekturer i helse- og omsorgssektoren
Veileder for utvikling av datadelingsgrensesnitt
Recommendation for using HL7 FHIR for data sharing
Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer
Norsk laboratoriekodeverk
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger
Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML
Service, Action og Role i ebXML-konvolutten
Validering av ebXML-meldinger
ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
Norsk patologikodeverk
ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka)
​​Blåboka er en utvidelse av kapittel V om psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser i ICD-10. Den er ment for vanlig klinisk virksomhet og opplærings- og tjenesteformål innen psykisk helsevern.
NCRP: Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
NCSP: Kodeverk for kirurgiske prosedyrer
NCMP: Kodeverk for medisinske prosedyrer
ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
Dette kodeverket benyttes for koding av kontaktårsaker, helseproblemer og tiltak.
ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer